Katalogerna
 

 

         

  Startsida  Fråga Advokaten  Hyreslagen Hyresnämnden Hyresnivåer Hyresavtal Sök lokal Annonsera
 

 

Hyreslagen

 

Hyreslagen (12 kapitlet i jordabalken) innehåller den grundläggande rättsliga regleringen när det gäller förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Vissa delar av den lagen är tvingande och kan därmed inte avtalas bort. I andra delar råder det avtalsfrihet.

 

Nedan finns länkar till alla avsnitt i Hyreslagen.

 

Inledande bestämmelser
Hyresavtalet
Hyrestid och uppsägning
Upprustningsföreläggande
Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete
Hyresvärdens informationsskyldighet
Hyran
Hyresgästens användning av lägenheten
Pant eller borgen
Utmätning och konkurs
Överlåtelse av hyresrätten
Upplåtelse av lägenheten i andra hand
Hyresrättens förverkande
Förlängning av hyresavtal för bostadslägenheter
Prövning av hyran och andra hyresvillkor för bostadslägenheter
Vissa bestämmelser om lokaler
Särskilda bestämmelser
Förfarandet i hyrestvister
 


Advokat hjälper dig med lokalhyresfrågor >>

 

 

 

 

  

 

   
   
   
   
   
   
   
   

Lokaljuridik.se innehas av Anders Lönnquist Advokatbyrå AB Riddargatan 7 A SE-114 35 Stockholm tel 08-660 93 60 fax 08-660 93 66 mail@lonnquist.se www.lonnquist.se